Politikalarımız

 

Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği

Kayapa Organize Sanayi Bölgesinde kurulu, kauçuk, silikon, plastik ve metal hortum tasarım ve üretim tesisimizin üst yönetimi ve tüm çalışanları ile ortak hedefi; ürün tasarım, üretim ve hizmet faaliyetlerinin tüm aşamalarında önce insan sağlığı, iş güvenliği ve çevre bilinci esas alınarak aşağıdaki ilkeler benimsenmiştir.

Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği performansımızı ölçmek, izlemek, sürekli iyileştirmek ve bu konularda çalışanlarımıza danışmak ve katılımını sağlayarak çalışmalar yapmak.

Risk ve fırsatları belirlemek, tehlikeleri ortadan kaldırmak, riskleri en az seviyeye indirmek için faaliyetlerde bulunmak, fırsatları değerlendirmek.

Atıklarımızı azaltmak, doğal kaynakları daha etkin kullanmak ve kirliliği önlemek için çalışmalar yapmak.

Çevre ve iş kazalarının, meslek hastalıklarının oluşmaması için gerekli tedbirleri almak.

Paydaşlarımızın Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği konusunda bilgi ve duyarlılığını artırmak için faaliyetlerde bulunmak.

Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği konusunda üzerimize düşen yasal ve diğer yükümlülüklerimizi yerine getirmek.

Kalite

Türkiye ve dünyadaki otomotiv sektörünün beklentilerine uygun kauçuk ve silikon  hortum üretimi, metal ve plastik şekillendirme konusunda uzman Ünver Group, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak “Kaliteli Üretimi” kendisine ilke edinmiştir.

Ünver Group ailesi, tüzel varlığını sürdürebilmek için, yönetim stratejilerini “Hedeflere göre Yönetim ve Sürekli İyileşme” anlayışı ile hayata geçirerek, değerlerini koruma ve teminat altına alma bilincini taşır.  Bu doğrultuda Ünver Group hedefleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

  • Müşteri beklentilerini anlamak, karşılamak ve müşteri memnuniyetini sağlamak,
  • Hatayı ve israfı önleyerek, verimliliği arttırmak,
  • Eğitim düzeyimizi, becerilerimizi ve kalite bilincimizi sürekli arttırmak,
  • Tedarikçilerimizin de katılımıyla ürün ve hizmetlerimizin kalitesini sürekli geliştirmek, mükemmellik arayışında olmak ve mükemmelliğe ulaşmak,
  • Takım ruhu ve çalışması ile çalışanlarımızın sürekli iyileştirmeye katılımını sağlamak,
  • Tüm süreçlerimizde “SIFIR HATA”  prensibini benimsemek ve bu hedefe ulaşmak için risk ve fırsatları değerlendirmek,
  • Ünver Group ailesi, müşteri beklentilerini ana ilke kabul ederek yukarıdaki hedeflere ulaşmak için gerekli faaliyetleri güncel Kalite Yönetim Sistemlerine bağlı kalarak yürütmeyi taahhüt eder.

Etik Kurallar

ÜNVER GROUP için sosyal sorumluluk büyük önem taşımaktadır. Çalışanlarımızın yaşam kalitesini iyileştirmek için ekonomik alanda, eğitim ve sosyal yaşamın geliştirilmesi,  cinsel taciz ve psikolojik taciz (mobbing) davranışlarının engellenmesi, tüm çalışanların yaşına, cinsiyetine ve gücüne uygun işlerde çalıştırılması, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele edilmektedir.