Politikalarımız

 

Çevre ve İSG

Ünver Group Türkiye ve dünyadaki otomotiv sektörüne kauçuk hortum üretimi, metal ve plastik şekillendirme konusunda uzman bir otomotiv yan sanayidir. Çevre politikamız, üretim prosesini etkileyen direkt ve endirekt bütün faaliyetleri kapsamaktadır.

Ünver Group ailesi, çevreyi ve insan değerini çok kıymetli bir hazine olarak görüyor ve gelecek için de en iyi şekilde korunması gerektiğinin bilinci içerisindedir. Proje bütçelerinin sağladığı olanaklar çerçevesinde, Çevre ve İSG' ye en uyumlu malzeme ve teknolojiyi kullanmak ve her yeni projede Çevre ve İSG' yi koruma, sürekli iyileştirme sağlayarak gelecek nesillere daha iyi yaşam kalitesi sağlayacak bir ortam ve İSG kültürü bırakmak şirket kalite politikalarımızın Çevre ve İSG ile ilgili önemli bir parçasıdır.

Bu nedenle Çevre ve İSG politikamız;

Yasal ve Diğer Şartlara Uyum

Müşterilerimizin, çalışanların ve faaliyetlerimizden etkilenen toplumun beklentilerini yerine getirmek için, bu amaçla düzenlenen yasaları ve diğer şartları sürekli olarak izlemek, bunlara uyum sağlamak.

Çalışanların Katılımı

Eğitimlerle bilinçlendirerek çalışanlarımızın duyarlılığını arttırmak, faaliyetlerimizin daha başarılı olması için bu sayede çalışanların katılımını sağlamak. Bu bilincin çalışanlarımız aracılığı ile yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak.

Doğal Kaynakların Etkin Kullanımı

Kullandığımız elektrik, su, yakıt gibi kaynakların kullanımını azaltarak enerji tasarrufu sağlamak, atık ve fireleri azaltmak, bu sayede doğal kaynakların etkin kullanımını sağlamak.

Çevre Kirliliğinin ve İSG Risklerinin Azaltılması

Yeni yatırım ve projelerde, teknik, ekonomik ve ticari olanakların elverdiği ölçüde çevreye ve insana en az zarar veren teknolojileri kullanmak ve mümkün olduğu ölçüde mevcut yapıda da iyileştirmeler yapmak suretiyle çevreye ve insana verilen zararı en aza indirmek. Çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevre korunumunu hedef olarak  ,mevcut olan tüm proseslerimiz ile ilgili çevreye ve insana en az zararı verecek üretimi  ve entegre yönetimini gerçekleştirmek.

Sürekli Gelişme

Yasa ve beklentiler çerçevesinde, çalışanlarımızın da katılımı ile doğal kaynakların etkin kullanımı ve çevre kirliliğinin önlenmesi, İSG risklerinin kabul edilebilir düzeye çekilmesi için belirlenen hedefleri izleyerek, sürekli gelişme sağlamak.

Ünver Group ailesi, faaliyetlerinin önemli çevre  boyutlarını ,risk ve fırsatları belirlemeyi, tanımlamayı ve bu etkilerle ilgili amaç ve hedefleri tanımlayarak ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kurmayı ve işletmeyi taahhüt eder.

İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Kapsamı

Faaliyetlerimize; Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Kayapa Organize Sanayi Bölgesi, Sarı Cd., No:4 adresinde, H21C07A3B, H21C07A3C pafta, 251 ada, 2 parsel numarasında kayıtlı alan üzerinde bulunan adresimizde devam etmekteyiz.

İSG ve Çevre Yönetim Sistemleri, ÜNVER GROUP radyatör hortumları, kalorifer hortumları, hava filtre hortumları, intercooler hortumları, silikon hortumlar, yağ ve benzine dayanıklı hortumlar, kauçuk fitiller, küçük kauçuk parçalar, motor bağlantı takozları, küçük plastik parçalar, şekillendirilmiş metal boru ve şekillendirilmiş plastik boruların tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi faaliyetlerinin tüm aşamalarını, bunların faaliyetlerini ve sahada bulunan ziyaretçi, taşeronları da kapsayacak şekilde, bunlardan kaynaklanan iş sağlığı ve güvenliği tehlike ve risklerini kapsar.

ISO 14001:2015 standardının 4.3. maddesine göre, iç Paydaşlarımız ve dış paydaşlarımız ise Müşteriler, Ünver Group faaliyetleriyle ilişkisi olan diğer kamu ve özel sektör kuruluşları, komşu firmalar ve yerel halk, hizmet alınan ölçüm firmaları ve laboratuvarlar gibi kuruluş dışındaki kişi, grup veya kurumlardır. Çevre ve İSG risk fırsat değerlendirmesinde ilgili taraflarında talepleri göz önüne alınmaktadır.

Kalite

Türkiye ve dünyadaki otomotiv sektörünün beklentilerine uygun kauçuk ve silikon  hortum üretimi, metal ve plastik şekillendirme konusunda uzman Ünver Group, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak “Kaliteli Üretimi” kendisine ilke edinmiştir.

Ünver Group ailesi, tüzel varlığını sürdürebilmek için, yönetim stratejilerini “Hedeflere göre Yönetim ve Sürekli İyileşme” anlayışı ile hayata geçirerek, değerlerini koruma ve teminat altına alma bilincini taşır.  Bu doğrultuda Ünver Group hedefleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

 • Müşteri beklentilerini anlamak, karşılamak ve müşteri memnuniyetini sağlamak,
 • Hatayı ve israfı önleyerek, verimliliği arttırmak,
 • Eğitim düzeyimizi, becerilerimizi ve kalite bilincimizi sürekli arttırmak,
 • Tedarikçilerimizin de katılımıyla ürün ve hizmetlerimizin kalitesini sürekli geliştirmek, mükemmellik arayışında olmak ve mükemmelliğe ulaşmak,
 • Takım ruhu ve çalışması ile çalışanlarımızın sürekli iyileştirmeye katılımını sağlamak,
 • Tüm süreçlerimizde “SIFIR HATA”  prensibini benimsemek ve bu hedefe ulaşmak için risk ve fırsatları değerlendirmek,
 • Ünver Group ailesi, müşteri beklentilerini ana ilke kabul ederek yukarıdaki hedeflere ulaşmak için gerekli faaliyetleri güncel Kalite Yönetim Sistemlerine bağlı kalarak yürütmeyi taahhüt eder.

V i z y o n u m u z

Güvenilir ürün ve hizmetlerimiz ile otomotiv sektöründe "iyi ki varsın" dedirtmek.

M i s y o n u m u z

Çevreye ve topluma duyarlı bir şirket olarak, rekabetçi yönümüz ile güçlenip sürekli gelişir ve paydaşlarımız ile büyürüz.

D e ğ e r l e r i m i z

 • Aileyiz
 • Müşteri Odaklıyız
 • Sorumluluk Sahibiyiz
 • Başarılıyız
 • Adaletliyiz

Etik Kurallar

ÜNVER GROUP için sosyal sorumluluk büyük önem taşımaktadır. Çalışanlarımızın yaşam kalitesini iyileştirmek için ekonomik alanda, eğitim ve sosyal yaşamın geliştirilmesi,  cinsel taciz ve psikolojik taciz (mobbing) davranışlarının engellenmesi, tüm çalışanların yaşına, cinsiyetine ve gücüne uygun işlerde çalıştırılması, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele edilmektedir.